Zarząd

W skład zarządu w kadencji 2022-2024 wchodzą:

Prezes
Paweł Pakul

Wiceprezesi
Michał Wróblewski i Piotr Kaczor

Sekretarz
Mieszko Ferensztajn

Skarbnik
Marcin Bąk

Członkowie
Przemysław Gikiewicz
Kamil Okrasiński
Bartłomiej Mosek
Dawid Rojek

Statut

POBIERANIE